BRASILIANA

    Villa-Lobos, Gnatalli, Assad,
    Pernambuco, Amargós, Coll, Nobre

    Montserrat Gascón, flauta 
    Xavier Coll, guitarra

    La Mà de Guido 2082 


                                                          

               

   

    HAENDEL AND FRIENDS

    Haendel, Sammartini, Stanley

    Montserrat Gascón, Traverso
    Xavier Coll, Tiorba
                                                                  
    Àudio-Visuals de Sarrià 5.1790

 

   

 

   

    MÚSICA ESPANYOLA PER A
    FLAUTA I GUITARRA

    Granados, Rodrigo, Brotons,
    Gasull, Montsalvatge

    Montserrat Gascón, flauta
    Xavier Coll, guitarra

    La mà de Guido 2029   

                                                             

 

 

  

   TANGOS AND HABANERAS  
   for  FLUTE AND GUITAR


  
Piazzolla, Ravel, Amargós,
   Dyens, Coll, Bardi, Aróztegui, P.J. González  

   Montserrat Gascón, flauta  
   Xavier Coll, guitarra

   Prodigital Records 1113 Los Angeles


 

     

    MX

    Soler, Grébol, Taverna-Bech,
    Bosch Rodriguez-Picó, Villa-
    Rojo, Marco

    Montserrat Gascón, flauta
    Xavier Coll, flauta  

    Àudio-Visuals de Sarrià 
25150045

 

    RECITAL

    Carulli, Kuhlau, Sor, Villa-Lobos, Ibert,
    Amargós, Guinjoan, Homs, Guinovart

    Montserrat Gascón, flauta
    Xavier Coll, guitarra

    Àudio-Visuals de Sarrià 25.1478